Přihláška - Klub zábavy a sportu Záolší

Klub zábavy a sportu Záolší
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přihláška

Stanovy

PŘIHLÁŠKA DO ČLENSTVÍ V KLUBU


Jméno:
………………………………………………………

Příjmení:
………………………………………………………

Narozen/a dne:
………………………………………………………

Adresa:
………………………………………………………

………………………………………………………

Tel. kontakt:
………………………………………………………
Ujednání klubu, všeobecné podmínky
 
  • Každý nově přijatý člen se seznámí s pravidly, právy a povinnostmi, vyplývajícími s charakteru a náplně klubu - spolku, viz. stanovy, registrace u Ministerstva Vnitra č.jednací: VS/1-1/63 205/06-R, dne 16. února 2006.
  • Člen se zavazuje, že bude svědomitě plnit své závazky, úkoly a přistupovat ke všem vzniklým situacím pozitivně.
  • Člen má právo kdykoliv a dobrovolně vypovědět členství, na základě písemného sdělení.
  • Člen poctivě plní náplň statusu klubu: Podpora volno-časových aktivit lidí v našem okolí je jedním z hlavních pilířů našeho spolku. Zastáváme v tom více okruhů a témat: Sport, kultura, zábava, zájmová činnost, ekologie a osvěta, děti, hendikepovaní, senioři, veřejnost, zachování tradic. Druhým pilířem je aktivní zapojování lidí do samotných realizací různých projektů. Třetí pilíř tvoří rekonstrukce nevyužitých nebo zastaralých veřejných ploch, hřišť, parků, budov. Např.: Víceúčelového hřiště – „Sportovní areál Zaolší“, zahrada v Mateřské škole a výstavba parku s bludištěm a arboretem – parčík „Dětem pro radost, dospělým k odpočinku“, klubovna s místností na stolní tenis, posezení na rodinnou turistiku. Jsme hlavním patronem akce „Třešňová alej sblížení“. Poprvé jsme se sešli 8. ledna 2004.
  • Člen se zúčastňuje členských schůzí, které jsou uvedeny v ročním harmonogramu nebo jsou oznamovány sms zprávou, fb chat nebo email.
  • Člen je seznámen s tarifem roční platby členských příspěvků v hodnotě 200,- korun, pro členy do 15-ti let je sazba snížena na 50,- korun. Tyto příspěvky jsou využity zpětně pro člena, na poštovní, administrativní a další platby spojené s členstvím.
  • Člen se zúčastňuje různých školení, např.: zdravotních, požárních, bezpečnostních, atd., které pořádá pro své členy vedení klubu.
  • Člen stvrzuje svým podpisem, že je svědomitý, nikdy nepřišel do konfliktu se zákonem a zároveň je seznámen s podmínkami klubu, pokud ještě nedovršil 18-ti let, předloží tuto přihlášku k podpisu zákonnému zástupci.……………………………………………………………
podpis žadatele

……………………………………………………………
případný podpis zák. zástupce

……………………………………………………………
podpis vedoucího klubu                                        Ve Vendryni dne:……………………………………

  • S osobními daty člena bude nakládáno v souladu se zákonem č.525/2004 sb., zákon o ochraně osobních dat.
  • Poslední úprava provedena dne 28. 1. 2016, v.k. Milan Zakřevský v. r.

Zde si stáhněte Přihlášku ve formátu PDF.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky